Bureau Beke

Actueel

5 januari| Murder and the long-term impact on co-victims
Bureau Beke heeft nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag een aantal jaren gevolgd in de manier waarop zij met het delict zijn omgegaan. Over de bevindingen is een Engelstalige publicatie verschenen in International Review of Victimology.

5 januari | Afrekenen met geweld
In september 2012 vindt de zogenaamde Project-X rel plaats in Haren. Mede naar aanleiding van de schade die burgers lijden wordt de ‘Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld’ ingesteld. Het doel van deze regeling is om burgers schadeloos te stellen via een schadefonds, welke wordt gevuld met bijdragen van daartoe door de rechter veroordeelde personen. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben we deze regeling geëvalueerd.

22 december | Drie drugsnetwerken in een kleine stad
Onlangs is er een studie uitgevoerd naar drugshandel door drie criminele netwerken in een Nederlandse stad. Het Tijdschrift voor Criminologie publiceerde een artikel dat in gaat op de resultaten van deze studie door het beoordelen van de ontwikkeling van criminele netwerken en de wijze waarop individuen deelnemen aan deze netwerken.

10 december | Radicalisering in de gemeente Arnhem
In opdracht van de gemeente Arnhem hebben we onderzoek gedaan naar radicalisering. Deze week verscheen het onderzoeksrapport. Centraal hierin staat in welke mate sprake is van radicaliserende opvattingen onder Arnhemse jongeren, hoe jongeren met radicale opvattingen kunnen worden getypeerd en welke implicaties dit heeft voor de aanpak.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl