Bureau Beke

Actueel

3 oktober | Jongeren en burgerparticipatie: uitdagingen en kansen
Tot op heden is burgerparticipatie in de opsporing vooral een fenomeen waaraan jongeren niet deelnemen. Om de kennis over en de bereidheid tot burgerparticipatie onder jongeren te vergroten, heeft op scholengemeenschap Het Streek in Ede de pilot ‘Hero of Zero’ gedraaid. Via acties op school, videologboeken (vlogs) en sociale media zijn de middelbare scholieren geattendeerd op facetten van burgerparticipatie. De pilot is door Bureau Beke op de eventuele effecten geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat er zowel binnen als buiten de pilot kansen liggen om kennis rond burgerparticipatie en de meldingsbereidheid te vergroten. De evaluatie levert aanknopingspunten voor een meer op jongeren toegespitste manier van burgerparticipatie.

21 september | De aanpak van dierenmishandeling- en verwaarlozing anno 2016
Sinds eind 2011 bestaan de dierenpolitie en meldpunt 144 ‘red een dier’. In de aanpak van dierenmishandeling -en verwaarlozing werkt de dierenpolitie samen met diverse dierenhulpverleningsorganisaties. In 'Hoe lopen de hazen' schetsen we hoe deze aanpak vijf jaar na dato verloopt. Aan bod komt welke afspraken er op papier zijn gemaakt, hoe deze in de praktijk worden nageleefd en welke knelpunten zich daarbij voordoen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het aantal dierenwelzijnszaken in relatie tot de nieuwe aanpak kwantitatief beschreven. De bevindingen vormen input voor het verder ontwikkelen van de aanpak van dierenwelzijnszaken.

16 september | Heling is een onderschat delict
Zonder dat eerst een ander delict wordt gepleegd, kan heling niet plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om ernstige delicten, zoals straatroof en inbraak. Zonder helers zouden er dus veel minder High Impact Crimes zijn en minder slachtoffers daarvan. Over deze thematiek verscheen een artikel op het platform van Secondant.

15 september | Focus op heling
In opdracht van het WODC voerden we een landelijk onderzoek uit naar het kopen en verkopen van gestolen goederen: heling. In het onderzoek gaan we in op het functioneren van de helingmarkt, de perceptie van burgers over heling en de mate waarin zij zich daaraan schuldig maken, de aanpak van heling en de daderprofielen van helers.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl