Bureau Beke

Actueel

30 november | Vechten op afspraak
In opdracht van het programma Politie & Wetenschap hebben we onderzoek uitgevoerd naar georganiseerde confrontaties tussen hooligans. Daarvoor zijn onder andere politiemedewerkers bevraagd en geïnterviewd, zijn opsporingsonderzoeken bestudeerd en is een profiel van betrokken personen opgesteld. Het onderzoek geeft zicht op zowel het fenomeen als mogelijkheden voor de aanpak.

24 november | Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers door de politie in relatie tot discriminatie
In opdracht van de lokale driehoek van de gemeente Rotterdam voerde Bureau Beke onderzoek uit naar de beelden die bij de Rotterdamse burgers leven over het politieoptreden. Daarvoor zijn ruim 1.500 burgers bevraagd en is een analyse van klachten uitgevoerd. Het onderzoek geeft zicht op zowel beelden over algemeen politieoptreden als (vermeende) discriminatie.

23 november | Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag
Nu de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen (hinderlijk, overlastgevend en crimineel) niet langer wordt gebruikt is er binnen het werkproces van het 7 stappenmodel behoefte ontstaan om op een andere manier problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken te duiden. In dit rapport is een theoretisch verkenning gemaakt hoe dit zou kunnen en op basis daarvan is in samenspraak met de praktijk een handreiking ontwikkeld. Download hier het rapport, de samenvatting en summary en download hier de praktische handreiking.

16 november | Prostitutie in beeld gebracht
In het rapport ‘Prostitutie in beeld gebracht’ wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de vergunde/niet vergunde en legale/illegale prostitutie in Arnhem. De bevindingen zijn vertaald naar praktische aanbevelingen voor de gemeente, politie en hulpverlening.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl