Bureau Beke

Actueel

21 september | De aanpak van dierenmishandeling- en verwaarlozing anno 2016
Sinds eind 2011 bestaan de dierenpolitie en meldpunt 144 ‘red een dier’. In de aanpak van dierenmishandeling -en verwaarlozing werkt de dierenpolitie samen met diverse dierenhulpverleningsorganisaties. In 'Hoe lopen de hazen' schetsen we hoe deze aanpak vijf jaar na dato verloopt. Aan bod komt welke afspraken er op papier zijn gemaakt, hoe deze in de praktijk worden nageleefd en welke knelpunten zich daarbij voordoen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het aantal dierenwelzijnszaken in relatie tot de nieuwe aanpak kwantitatief beschreven. De bevindingen vormen input voor het verder ontwikkelen van de aanpak van dierenwelzijnszaken.

16 september | Heling is een onderschat delict
Zonder dat eerst een ander delict wordt gepleegd, kan heling niet plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om ernstige delicten, zoals straatroof en inbraak. Zonder helers zouden er dus veel minder High Impact Crimes zijn en minder slachtoffers daarvan. Over deze thematiek verscheen een artikel op het platform van Secondant.

15 september | Focus op heling
In opdracht van het WODC voerden we een landelijk onderzoek uit naar het kopen en verkopen van gestolen goederen: heling. In het onderzoek gaan we in op het functioneren van de helingmarkt, de perceptie van burgers over heling en de mate waarin zij zich daaraan schuldig maken, de aanpak van heling en de daderprofielen van helers.

8 september| U zult geen dieren houden
In een artikel voor Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging, schreven wij een artikel over de toepassing van het houdverbod van dieren.
De rechter kan in geval van mishandeling of verwaarlozing van dieren de dader verbieden om dieren te houden. Deze bijzondere voorwaarde blijkt in 1 op de 30 dierenwelzijnszaken toegepast te worden. Geconcludeerd wordt dat de mogelijkheid van het houdverbod nog onvoldoende wordt benut en de handhaving tekort schiet.

19 augustus | Geweldplegers in trein vaak bekend bij politie
Wie zijn de plegers van geweld tegen NS-personeel? Vaak zijn zij in beeld bij de politie als verdachte van andere incidenten. Er zijn verschillende typen geweldplegers te onderscheiden, die hun eigen benadering vragen. Van het sluiten van toegangspoortjes tot trainingen om risicosituaties te herkennen. Lees het Secondant artikel van Anton van Wijk en Tom van Ham.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl