Bureau Beke

Actueel

29 mei| Eenmeting veiligheid en leefbaarheid rondom azc Zutphen
In opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Zutphen is een eenmeting veiligheid en leefbaarheid in de buurt van azc Zutphen uitgevoerd. De eenmeting volgt op de voor de start van het azc afgenomen nulmeting en geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom overlast, criminaliteit en veiligheidsbeleving. Centraal in de eenmeting staat in hoeverre de veiligheids- en leefbaarheidsaspecten toe te wijzen zijn aan het azc of zijn bewoners. De eenmeting, die als informatiebron ingezet wordt voor het beheer, zal eind 2017 gevolgd worden door een tweemeting.

17 mei | Risicoanalyse en monitoring leefbaarheid en veiligheid rondom AZC Apeldoorn
In opdracht van het COA, gemeente Apeldoorn en GGNet voerde Bureau Beke een risicoanalyse uit rondom het nog te vestigen azc aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Uniek in de risicoanalyse is dat diverse professionele partijen, maar ook 189 burgers, risico’s en oplossingsrichtingen hiertegen hebben aangedragen. Door ons bureau zijn de risico’s geïnventariseerd en gewogen op basis van een al eerder gebruikte methodiek. De risicoanalyse levert een kader voor toekomstig beheer rondom het azc.

3 mei | Modus operandi van de recherche
In deze publicatie schetst Bureau Beke hoe de recherche zich inzet om moord- en verkrachtingszaken op te helderen. Hiervoor zijn 31 opsporingsonderzoeken geanalyseerd en is gesproken met de rechercheteams. Het verloop van de opsporingsonderzoeken wordt chronologisch beschreven vanaf de constatering van het misdrijf tot het afronden van het onderzoek.

7 april| De aard van het beestje
In opdracht van Politie & Wetenschap heeft Bureu Beke onderzoek gedaan naar het fenomeen dierenmishandeling en de plegers ervan. Dit is de eerste studie die in Nederland over dit onderwerp verschijnt. Er wordt ingegaan op de kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars, en we staan stil bij de omvang van dierenmishandelingszaken. Daarvoor is een groot aantal bronnen geraadpleegd. De diverse puzzelstukjes zijn bij elkaar gelegd en leveren een gevarieerd beeld op van de dierenmishandelaars.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl