Bureau Beke

Actueel

7 april| De aard van het beestje
In opdracht van Politie & Wetenschap heeft Bureu Beke onderzoek gedaan naar het fenomeen dierenmishandeling en de plegers ervan. Dit is de eerste studie die in Nederland over dit onderwerp verschijnt. Er wordt ingegaan op de kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars, en we staan stil bij de omvang van dierenmishandelingszaken. Daarvoor is een groot aantal bronnen geraadpleegd. De diverse puzzelstukjes zijn bij elkaar gelegd en leveren een gevarieerd beeld op van de dierenmishandelaars.

23 maart | Aandacht voor radicalisering
In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar radicalisering. Een aantal van de bevindingen die in algemene zin relevant zijn voor de Nederlandse overheid c.q. Nederlandse gemeenten, hebben we beschreven in een artikel voor het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. Download het artikel

10 maart | Vermisten op het spoor
Eerder stelden we vast dat er jaarlijks bijna 100 mensen langdurig verdwijnen. In Vermisten op het spoor wordt aan de hand van 30 zaken geschetst hoe de politie onderzoek verricht naar (langdurige) vermissingen. Hoe is er gereageerd op de vermissing? En wat gebeurt er met niet opgehelderde zaken? Het boek is van waarde voor politiefunctionarissen en officieren van justitie die met vermissingen geconfronteerd worden. Daarnaast biedt het andere geĆÆnteresseerden een kijkje in de keuken van de opsporing van vermisten.

9 maart | Lessen uit de aanpak van jeugdgroepen
Deze week verscheen een themanummer van het WODC tijdschrift Justitiƫle Verkenningen over de dalende jeugdcriminaliteit. In dat nummer schreven wij een bijdrage waarin we laten zien dat het aantal problematische jeugdgroepen sinds de eeuwwisseling fors is gedaald. We gaan ook in op de factoren die daar invloed op lijken te hebben gehad. Het themanummer is via deze link te downloaden en ons artikel staat hier.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl