Bureau Beke

Actueel

7 september | NPO radio 1; De Dagwacht Misdaadradio
Henk Ferwerda was onlangs te gast bij misdaadradio op NPORadio1. Aan de randen van de nacht is hij tussen 4.00-6.00 uur in gesprek geweest met Jan van Lieshout over criminaliteit, daders en slachtoffers. De uitzending terugluisteren .

25 augustus | Dierenmishandelaars in beeld
Voor Proces schreven we een artikel over de kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Politie & Wetenschap.

25 augustus | Juveniles who sexually abuse
Anton van Wijk en Cyril Boonmann hebben voor het handboek van Sue Righthand en Bill Murphy dat gaat over jeugdigen die zedendelicten plegen een hoofdstuk mogen schrijven over de kenmerken en achtergronden van deze heterogene groep.

4 augustus | E-wise cursus; De ene boef is de andere niet
Henk Ferwerda werkt mee aan de E-Wise cursus 'De ene boef is de andere niet'. Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. Het thema jeugdcriminaliteit staat centraal in de cursus. Naast aard, omvang en verschijningsvormen komt het onderwerp vroegsignalering van risicofactoren en de rol van het onderwijs prominent aan de orde.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl