Bureau Beke

Actueel

4 augustus | E-wise cursus; De ene boef is de andere niet
Henk Ferwerda werkt mee aan de E-Wise cursus 'De ene boef is de andere niet'. Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. Het thema jeugdcriminaliteit staat centraal in de cursus. Naast aard, omvang en verschijningsvormen komt het onderwerp vroegsignalering van risicofactoren en de rol van het onderwijs prominent aan de orde.

14 juli | Sentimentenmonitor Deventer
Vandaag verscheen een rapportage waarin vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief een ‘foto’ van de gemeente Deventer is gemaakt. In deze zogenaamde sentimentenmonitor is niet alleen aandacht voor onderhuidse spanningen in de Deventer samenleving, maar wordt ook beschreven hoe deze spanningen in beeld kunnen worden gebracht. Het benutten van kennis van professionals en burgers (human intelligence) staat binnen deze methodiek centraal.

26 juni| Over grenzen in de sport
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport is een probleem dat niet alleen in het buitenland speelt, maar ook in Nederland. Diverse instanties kunnen een rol spelen bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. In ‘Over grenzen in de sport’ gaan de auteurs in op de kenmerken en achtergronden van slachtoffers en plegers. Zij geven ook antwoord op de vraag wat de belemmeringen zijn om melding te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe zaken worden opgepakt en afgehandeld. Er wordt ingegaan op de rol die de politie hierin heeft en kan hebben in samenhang met de inbreng van NOC*NSF, de sportbonden en – verenigingen.

15 juni | Langdurig vermiste personen
Voor Proces schreven we een artikel over langdurige vermissingen op basis van onze bevindingen uit twee onderzoeken die wij daarnaar hebben uitgevoerd. In het artikel komen zowel de aard en omvang van het aantal langdurig vermisten aan bod als de wijze waarop de opsporing van vermissingen in de praktijk plaatsvindt.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl