Bureau Beke

Beelden van de samenleving over de politie

Onderzoek naar achtergronden en verklaringen van als discriminerend ervaren optreden door de politie

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Bureau Beke onderzoek uit naar de wisselwerking tussen de Rotterdamse samenleving en de politie als het gaat om discriminatie. Specifiek richt het onderzoek zich op het samenlevingsperspectief (beelden van de samenleving over het optreden van de politie en verklaringen hiervoor) en het aanpakperspectief (inventarisatie van (effectiviteit van) bestaande aanpak). Voor het onderzoek zullen documenten worden bestudeerd, interviews met stakeholders worden afgenomen en 550 burgers worden bevraagd. Ook zullen al bestaande klachten worden geïnventariseerd en geanalyseerd.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Projectteam

Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Anouk Lenders en Antoon Smulders

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl