Bureau Beke

Langdurige vermissingen

Een onderzoek naar langdurige vermissingen en de werkwijze van de politie bij dergelijke zaken

Actuele cijfers over het aantal vermiste personen in Nederland zijn niet bekend. Wel weten we dat het merendeel van de vermissingen binnen korte tijd wordt opgehelderd. In de meeste gevallen is er dan sprake van een goede afloop. Zorgwekkender zijn vermissingen waarvan na een jaar nog steeds niet bekend is wat er is gebeurd. Langdurige vermissingen hebben veel impact op de achterblijvers. De angst dat iemand niet meer terugkeert en er iets ernstigs gebeurd kan zijn, is groot.
In een landelijk onderzoek worden de aard en omvang van langdurige vermissingen in kaart gebracht en wordt de wijze waarop de politie met langdurige vermissingszaken omgaat, verkend. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel - dat inmiddels is gepubliceerd - wordt het aantal langdurige vermissingszaken geïnventariseerd en wordt de aard van deze vermissingen geanalyseerd.
In het tweede deel wordt een analyse gemaakt van 30 langdurige vermissingszaken. Hierbij wordt onderzocht wat er in de praktijk door de politie wordt gedaan om langdurig vermisten op te sporen en wat de (on)mogelijkheden daarbij zijn. Het onderzoek heeft tot doel de kennis omtrent langdurig vermisten te vergroten om uiteindelijk tot handvatten voor een meer systematische werkwijze bij de politie te komen.

Opdrachtgever

Programma Politie en Wetenschap

Projectteam

Ilse van Leiden, Manon Hardeman en Henk Ferwerda

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl