Bureau Beke

Lezingen

Overzicht van presentaties en lezingen op congressen, symposia en bij onderwijsinstellingen door medewerkers van ons bureau.

4 september | Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport; knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen
Minisymposium KNVB - Zeist

28 september | Seksueel grensoverschrijdend gedrag; delict-, dader en slachtofferkenmerken
Instituut Sportrechtspraak

28 september | Veelplegers
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Utrecht

11 oktober | Jeugdgroepen en criminaliteit
Hoorcollege minor Jeugd en Criminaliteit
Universiteit Utrecht

8 februari | Top X aanpak en het fenomeen nieuwe veelplegers
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Utrecht

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl