Bureau Beke

Nul- en eenmeting azc Zutphen

Monitoring van veiligheid en leefbaarheid

In de zomer van 2016 zal aan de Voorsterallee in Zutphen een asielzoekerscentrum (azc) geopend worden. Bureau Beke heeft eerder door middel van een risicoanalyse de risico’s omtrent veiligheid en leefbaarheid in beeld gebracht. Daarin zijn ook suggesties voor beheermaatregelen opgenomen die door de betrokken partijen zullen worden uitgevoerd.
Om de invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het azc te monitoren, zal door Bureau Beke voorafgaand aan de opening een nulmeting worden uitgevoerd. Daarin wordt vanuit diverse bronnen (vragenlijst onder omwonenden, politieregistraties, incidentregistraties van het COA en klachtenregistraties) een beeld geschetst van de situatie zoals deze zich voor de komst van het azc voordoet. In oktober 2016, ongeveer drie maanden na de opening, zal de eenmeting volgen. De twee metingen zullen een beeld geven van de implicaties van de komst van het azc op de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. De metingen bieden vervolgens handvatten voor (aanvullingen op) het beheer rondom het azc. In de daaropvolgende jaren zal steeds in oktober een herhalingsmeting worden uitgevoerd.

Opdrachtgever

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en gemeente Zutphen

Projectteam

Jos Kuppens, Henk Ferwerda en Lieselot Scholten

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl