Bureau Beke

Monitoren van opvang in Spoorhoek

Het monitoren van overlast rondom maatschappelijke opvangvoorzieningen in de Spoorwegstraat

In de Spoorwegstraat in Arnhem zijn twee maatschappelijke opvangvoorzieningen voor daklozen en, per 1 juli 2015, voor asielzoekers die onder de zogenaamde Bed-, Bad- en Broodregeling vallen. De gemeente Arnhem heeft aan Bureau Beke gevraagd om door middel van een nul-, een en tweemeting te onderzoeken in hoeverre de nieuwe situatie beheersbaar is en blijft. Dit zal gebeuren door met diverse instanties, omwonenden en ondernemers in gesprek te gaan en te kijken naar de omvang, de aard en het gedrag van de bezoekers van de voorzieningen. Ook zullen overlastcijfers worden geanalyseerd. Op basis van de metingen zal gekeken worden in hoeverre extra besluiten omtrent vestiging en maatregelen noodzakelijk zijn.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Onderzoekers

Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl