Bureau Beke

Risicoanalyse azc Apeldoorn

Basis voor een beheersplan

In opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, gemeente Apeldoorn en GGNet voeren wij een risicoanalyse rondom het nieuw te vestigen azc Apeldoorn aan de Deventerstraat uit. De basis voor de risicoanalyse vormt de door omwonenden, ondernemers en bij het azc betrokken professionals (onder andere politie, GGNet, verkeersdeskundige) aangedragen risico’s. Ook wordt gevraagd naar oplossingsrichtingen. Vervolgens worden de risico’s volgens een specifieke methode gewogen en gekoppeld aan eventueel aanwezige oplossingsrichtingen. Dit alles vormt de basis voor een beheersplan dat voorafgaand aan de start van het azc wordt opgesteld.

Opdrachtgevers

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), gemeente Apeldoorn en GGNet

Projectteam

Jos Kuppens, Henk Ferwerda en Lieselot Scholten

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl