Bureau Beke

Sluitingstijden Arnhem

Evaluatie in het horecaconcentratiegebied

Voor de gemeente Arnhem doen we onderzoek naar de effecten van de verlengde sluitingstijden in de horeca. In de evaluatie wordt ingegaan op de veiligheidseffecten van de vrije sluitingstijden (objectief en subjectief). Daarnaast wordt bekeken in hoeverre de vrije sluitingstijden invloed hebben op factoren als verkeersstromen (mobiliteit), doelgroepen en economische omstandigheden.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Projectteam

Jos Kuppens, Tom van Ham en Henk Ferwerda

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl