Bureau Beke

Spanningsmonitor polarisering

De ontwikkeling van een instrument voor gemeenten

De thema’s radicalisering en polarisering zijn de afgelopen jaren een nadrukkelijke rol gaan spelen binnen de Nederlandse samenleving. Groepen komen steeds nadrukkelijker tegenover elkaar te staan, wat onder andere zichtbaar wordt in het asieldebat, de vluchtelingencrisis en de inmenging hierin vanuit verschillende hoeken (waaronder bezorgde burgers, extreemlinkse en -rechtse groepen en salafisten). In opdracht van het NCTV gaan we samen met de gemeente Deventer een spanningsmonitor ontwikkelen. We zullen bekijken hoe invulling aan deze spanningsmonitor kan worden gegeven en op welke wijze dit instrument kan bijdragen aan inzicht in polariserings- en radicaliseringsrisico’s op lokaal niveau. Bij het ontwikkelen van het instrument wordt nadrukkelijk gebruikgemaakt van human intelligence (HUMINT) – door mensen verstrekte en verzamelde informatie – om zowel goede als minder goede verhoudingen tussen groepen inzichtelijk te maken.

Opdrachtgever

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Projectteam

Tom van Ham, Lieselot Scholten en Henk Ferwerda

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl